Online digitalni priručnik

Digitalni priručnik rute “Walking Croatia” od Rijeke do Cavtata je izrađen u sklopu prve faze projekta. Priručnik sadrži 37 dionica na ruti, udaljenosti, konfiguraciju terena, zanimljivosti, ali i korisne informacije o opremi i pripremi za put.

Za kontakte volontera na željenoj dionici rute obratite nam se putem maila walkingcroatia@gmail.com.

Kontaktirajte nas

Adresa

Put Smrdečca 23
21000 Split

Društvene mreže

Pošaljite poruku

Svojim angažmanom želim unaprijediti projekt:

1 + 12 =

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Kluba žena liječenih na dojci, Split